گروه معماری شهر معمار فعالیت حرفه ای خود را از سال 1387 با چند پروژه کوچک مسکونی آغاز نمود . این گروه با گذشت سه سال از آغاز فعالیت خود دفتر معماری خود را تاسیس نمود و به تدریج توانست فعالیت خود را توسعه دهد . در حال حاضر فعالیت این گروه در دو بخش حرفه ای و دانشجویی در حال انجام است . بخش حرفه ای ما شامل خدمات طراحی فاز یک و دو ، نظارت ، مدلینگ و رندرینگ پروژه و .... بوده و بخش دانشجویی ما شامل انواع آموزش های معماری مرتبط با نیاز بازار کار در دو بخش تخصصی و نرم افزاری و نیز انجام مدلینگ و رندرینگ پروژه می باشد .