• صحنه های کم حجم داخلی وی ری شماره 5
 • صحنه های پر آبجکت خارجی وی ری بدون پست پروداکشن شماره 1
 • صحنه های پر آبجکت داخلی وی ری شماره 1
 • صحنه های کم حجم داخلی وی ری شماره 4
 • صحنه های کم حجم داخلی وی ری شماره 3
 • صحنه های کم حجم داخلی وی ری شماره 2
 • صحنه های کم حجم داخلی وی ری شماره 1
 • مهارت های ترسیمی در نرم افزار راینو (ویدئو شماره یک)
 • طراحی پیاده راه اراضی فوقانی تونل رسالت کد LAN 01
 • طراحی فرهنگسرا کد FAR01
 • طراحی دانشگاه هنر کد COL 01
 • طراحی دبیرستان کد SCH01
 • طراحی فنی کد FAN01
 • طراحی نمایندگی شرکت گوگل در تهران کد EDA 01
 • طراحی مهد کودک کد MAH01
 • پروژه طراحی بیمارستان کد BIM01
 • جلسه هجدهم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه هفدهم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه شانزدهم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه پانزدهم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه چهاردهم -آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه سیزدهم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه دوازدهم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه یازدهم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه دهم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه نهم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • استفاده از ELEMENT در پست پروداکشن
 • جلسه هشتم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه هفتم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • آموزش ساخت پوسته های پارامتریک در برنامه REVIT
 • جلسه ششم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه پنجم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • آموزش برنامه و شیوه های پرزانته در تری دی مکس
 • جلسه چهارم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • آموزش مهارت فتوشاپ - smart object & action
 • جلسه سوم-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه اول-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • آموزش مهارت-ساخت سریع انیمیشن در Sketchup
 • جلسه دوم (بخش چهارم)-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • درخت ویژه پست پروداکشن
 • فایل پست پروداکشن لایه باز
 • پرسوناژ ویژه پست پروداکشن
 • جلسه دوم (بخش سوم)-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه دوم (بخش دوم)-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک
 • جلسه دوم (بخش اول)-آموزش ترکیبی برنامه اتوکد و نقشه کشی فاز یک