شهرهای در حرکت ـ حس هم بینی صداها و حرکت تصاویر دیجیتال؛ اینستالیشنی جدید از ریوجی ایکِدا

مـنـــــــبـع : http://www.ryojiikeda.com/

نمایشگاه "سپهر اطلاعاتی" با نمایشی از آهنگساز و هنرمند ژاپنی ریوجی ایکِدا (ساکن در پاریس) در آتریوم 1+2 در ZKM آغاز شد. پروژکتورهای عظیم الجثه مورد استفاده برای ارتباط معماری و دنیای صداها، تجربه ای کامل و همه جانبه را برای بازدیدکنندگان به همراه دارد. ZKM مجموعه ای از کارهای جدید الهام پذیرفته از برخورد هنرمند با دانشمند را در مرکز CERN(ارگان تحقیقات هسته ای اروپا) با "جهان میکروی پلانک" و "جهان ماکروی پلانک" ارایه داده است.

CERN بزرگترین انستیتوی تحقیقاتی ذرات در جهان را در اختیار دارد. کارهای جدید ترکیبی ایکدا نیز بر پایه اهداف فیزیک ذرات و کیهان شناسی بنا شده است. ایده اولیه برگرفته از ابرتقارن –تفاوت میان مقیاس ها و ابعاد جهان است که تئوری ذرات فیزیکی را بیان می کند.

حس هم بینی صداها و حرکت تصاویر دیجیتال

از طریق ارایه تماشایی آنها، اینستالیشن های ایکدا بر پایه محیط و صداهای دیداری، تاثیر هیپنوتیزم قوی گسترش می یابد که با توالی ریتم های چرخشی و تکراری نوشته های کوتاه و پارازیت افزایش پیدا می کند.

در سال 2012، ریوجی ایکدا "جایزه گیگاهرتز ZKM" را که برای "هنر صدا" را که با کارستن نیکولای کسب کرده بود، در اختیار پژوهش دانشنامه فرم دیداری صدا گذاشت. کیفیت های ریاضیاتی و فیزیکی آن اثر در کتابی به نام "مشخصات.چرخش" منتشر شد. این کتاب اطلسی حاوی بیش از هزار تصویر موجی و تابع سینوسی است که به تصویر تبدیل شده اند و خود، موسیقی مکتوبند. موسیقی به فیزیک بدل می شود.

کنسرت بیت ها و بایت، ارایه هنری "آزمایش الگو" (2008)

الگویی خارج از محدوده اعداد

سپهر اطلاعاتی

کلمات کوتاه در کنار پارازیت ها و شکل گیری شناور فضا

سپهر اطلاعات، اثر ریوجی ایکدا